Соціальна, інформаційна та експертна мережа
випускників Національної академії державного
управління при Президентові України
та її регіональних інститутів

Мета та напрями діяльності: ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» об'єднує випускників Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, державних службовців, службовців в органах місцевого самоврядування, науковців та депутатів місцевих рад усіх скликань.

Стратегія діяльності в середньостроковій перспективі полягає у підтримці системних змін, спрямованих на розвиток країни, вдосконалення механізмів формування політики державних органів відповідно до сучасних потреб суспільства та підконтрольності цих органів перед громадськістю. Члени Організації розуміють, що жодне завдання не може бути виконана без команди фахівців - менеджерів середньої ланки управління, які повинні залишатися поза політичних суперечок лідерів українських партій. Саме ці менеджери і становлять стабільний пласт професійної державної бюрократії і формують імідж держави у відносинах з громадянами кожен день. Більше чотирьох років члени нашої організації ведуть активну громадську роботу, яка знаходиться на перехресті таких соціальних сегментів, як державна служба та організоване громадянське суспільство, що, беззаперечно, покращує взаєморозуміння між державними службовцями та лідерами громадських організацій, а також дозволяє одержати позитивні результати у зворотному  напрямку між ними. Наша організація представлена у 22 громадських радах при міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, має представництва в 19 областях Україні, веде соціальні проекти і організовує різноманітні заходи в Національній академії державного управління при Президентові України. Близько 85% членів організації мають освіту у сфері державного управління, у тому числі кандидатську або докторську ступінь.

Місія ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»: створити впливову соціальну силу для впровадження ефективних інноваційних розробок в системі державного управління в Україні.

Ідеологія організації: Члени організації сповідують ідеологію раціонального альтруїзма.

Що таке "раціональний альтруїзм"? Альтруїзм як узагальнений обмін. Узагальнені системи обміну характеризуються тим, що вони засновані на зусиллях, докладених в односторонньому порядку без прямої компенсації. Будь-хто може опинитися одержувачем вигоди (від альтруїстичного дії) або тим, хто цю дію скоює. Раціональність узагальненого обміну полягає в тому, що кожен, хто потребує допомоги, може отримати її, але не прямо від когось, але побічно; важливу роль тут відіграють відносини довіри між людьми.

Також в своїй діяльності члени організації користуються принципами Унікальної Української Духовної Демократії, зазначених у відповідних Картах Розуму.

http://ed-ua.org/about/%D1%96deolog%D1%96ia.html

Головною метою ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», в першу чергу, є об'єднання випускників Національної академії державного управління (НАДУ) при Президентові України та її регіональних інститутів, державних службовців, службовців в органах місцевого самоврядування, науковців, депутатів місцевих рад усіх скликань для задоволення та захисту їх законних соціальних , економічних, професійних та інших спільних інтересів, сприяння їх наукового, творчого, політичного, організаційного потенціалу.

Головні завдання ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»:

- бере участь у проведенні зустрічей з членами Кабінету Міністрів України, головами обласних державних адміністрацій, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, представниками ділових та фінансових кіл України, науковою і творчою інтелігенцією (зокрема з викладачами Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів »;

- сприяє організації та проведенню або бере участь у проведенні наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, виставок і т.д.;

- сприяє організації та проведенню або бере участь у дослідженнях з науково-технічних, економічних, політичних, гуманітарних та інших питань;

- сприяє організації та проведенню або бере участь у проведенні заходів щодо обговорення та ініціювання змін у законодавство (в тому числі з питань соціального захисту громадян);

- бере участь у проведенні освітньо-роз'яснювальної роботи з молоддю, у тому числі роз'яснень суті і перспектив державної служби, патріотичного виховання;

- надає допомогу з підготовки та атестації фахівців та експертів у відповідних сферах в установленому законодавством порядку;

 - поширює інформацію про Організацію, її основних цілей і діяльність (у тому числі через засоби масової інформації); 

- бере участь у проведенні незалежних соціологічних опитувань з питань, що мають значення для державних службовців та службовців в органах місцевого самоврядування;

- бере участь у формуванні громадської думки з різних питань шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими шляхами, які не заборонені законом (зокрема, члени Організації є експертами, чия точка зору є авторитетною у ряді ЗМІ);

- співпрацює з державними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями.

 

Кроки влади щодо євроінтеграції Ви оцінюєте

Категорія: Опитування, Всього голосів: 162