Соціальна, інформаційна та експертна мережа
випускників Національної академії державного
управління при Президентові України
та її регіональних інститутів

 Всеукраїнська громадська організація «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» вітає з вступом

до Організації кандидата економічних наук Аллу Гречко.

Резюме А.Гречко додається

Гречко Алла

Кандидат економічних наук

http://keip.kpi.ua

http://keip.kpi.ua/pro-kafedru/kerivnitstvo/profesorsko-vikladatskij-sklad/142-grechko-alla-volodimirivna

 


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

доцент кафедри економіки і підприємництва

http://keip.kpi.ua, http://keip.kpi.ua/pro-kafedru/kerivnitstvo/profesorsko-vikladatskij-sklad/142-grechko-alla-volodimirivna


Освіта: НТУУ «КПІ», факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва.

Спеціалізація – Економіка підприємства.


Напрямки професійної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

    Проведення лекцій та семінарських занять з дисциплін “Економіка підприємства” та “Податкова система”.
    Написання статей, підручників, монографій та методичної літератури економічного спрямування.
    Написання статей та підготовка тез доповідей у співавторстві зі студентами.
    Член комісії по захисту дипломних  робіт освітнього ступеня «бакалавр».
    Координація розрахунків дипломних проектів студентів освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».
    Контроль та організація участі студентів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіадах; контроль дотримання термінів реалізації заходів та виконання бюджету.
    Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства».
    Безпосередня співпраця з іноземними партнерами Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського; участь у міжнародних економічних конференціях.
    Підготовка та презентації Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського для міжнародних партнерів.
    Участь в науково-дослідних програмах Національного технічного університету України КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Стажування:

В рамках програми Еразмус + проходила стажування (викладала) у Міському університеті м. Стамбул (Турецька Республіка) у травні 2018 року. Програма стажування включала: вивчення досвіду організації навчального процесу та програм підготовки студентів в Міському університеті м. Стамбул, консультації щодо використання інноваційних технологій в освітньому процесі, ознайомлення з науковими проектами Міському університеті м. Стамбул, проведення занять  англійською мовою для студентів-бакалаврів та студентів-магістрів Міського університету м. Стамбул, а також для міжнародних студентів вечірньої форми навчання.

http://keip.kpi.ua/mizhnarodni-zv-yazki/napryami-mizhnarodnogo-spivrobitnitstva


Нагороди.

Стипендія Президента України за успіхи у навчанні (2006 рік).

Диплом молодого викладача-дослідника (НТУУ "КПІ").


Володіння мовами.

Українська, російська, англійська.


Публікації.

Результати науково-методичної, дослідницької і освітньої роботи опубліковані у більш ніж 150 наукових працях, серед яких: підручники, монографії, статті у фахових виданнях України, виданнях які входять до міжнародних баз даних, статті у міжнародних виданнях. Активна участь у Міжнародних конференціях присвячених питанням розвитку національної економіки, що проводяться як на території України так і за кордоном.


Наукові та професійні інтереси.

Перелік тем, що входять в коло наукових інтересів: дослідження інституційних аспектів розвитку економіки України, податкова система, управління витратами та прибутком підприємства, формування системи збалансованих систем показників на підприємстві, оцінка функціональних можливостей підприємств, психологічні методи підтримки реалізації стратегії, організаційна культура.


Тренінги та підвищення кваліфікації:

    Pesotsky economics, low and management systems institute (Pelmsy). Практичні курси: бухгалтерський облік, адміністративний облік, економічний аналіз, облік в міжнародній торгівлі.
    Курси англійської мови рівень «вище середнього» ТОВ «Лондонська школа англійської мови».
    Прослухала  курси англійської мови рівень «високий, професійний»,  КПІ ім. Ігоря Сікорського.


Захоплення і хобі:

    спорт (фітнес, плавання, спортивні танці);
    психологія (дитяча, особистісна);
    подорожі;
    вивчення мов (англійська);
    керування автомобілем.


Особиста мета участі у громадській діяльності.

Підвищення рівня освіченості і національної свідомості серед молоді в Україні на шляху Євроінтеграції, розбудови громадянського суспільства та підвищення рівня соціально-економічного розвитку.

 

 

QR code

Кроки влади щодо євроінтеграції Ви оцінюєте

Категорія: Опитування, Всього голосів: 147