Соціальна, інформаційна та експертна мережа
випускників Національної академії державного
управління при Президентові України
та її регіональних інститутів

Рябцев Геннадій

Доктор наук з державного управління

Кандидат технічних наук

Національна академія державного управління при Президентові України, доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами;

Технічний Національний Університет України "Київський Політехнічний Інститут", доцент

Заступник директора в Науково-технічному центрі «Псіхея» http://oilreview.kiev.ua

Член громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

Досвід роботи у сфері паливно-енергетичного комплексу та суміжних галузях протягом останніх 5 років:

– досвід аналітичної й консультативної роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення енергетичних ринків – із 1998 р.;

– досвід викладання технічних дисциплін із процесів та апаратів нафтопереробних виробництв, енергозбереження, альтернативних видів палива та енергії – із 1996 р.;

– виконання досліджень енергетичних ринків на замовлення Ради Національної безпеки та оборони, Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Антимонопольного комітету України, НАК «Нафтогаз України» – із 2003 р.;

– публікації: три монографії (2008 р. – «Нафтопродукти в Україні: сьогодення та майбутнє», 2010 р. – «Високоефективні засоби приготування біопалива», 2014 р. – «Нетрадиційні вуглеводні: сьогодення та майбутнє»), довідник «Дизельне паливо», термінологічний словар-довідник «Термінологія нафтового ринку», два підручника, два навчальних посібника, 39 патентів України і близько 2000 (двох тисяч) публікацій у наукових виданнях і засобах масової інформації;

– посилання:

http://news.yandex.ua/people/ryabtsev_gennadij.html

http://oilreview.kiev.ua/author/ryabtsevgl/

 

Біографія:

Київський політехнічний інститут (1994 із відзнакою), Національна академія державного управління при Президентові України (2006 із відзнакою). Кандидат технічних наук (1997), доцент (2004), магістр державного управління (2006), державний службовець 6 рангу (2003) Фахівець із державної політики щодо енергетичних ринків; ринку нафтопродуктів; процесів та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук - "Первапораційне розділення однорідних рідких систем", тема роботи на здобуття кваліфікації магістра державного управління - "Державне регулювання ринку нафтопродуктів в Україні". Стаж наукової та викладацької роботи - 17 років, стаж державної служби - 3 роки. Автор двох монографій, одного підручника, трьох наукових посібників, двох довідників, 39 патентів України і понад 2000 публікацій у наукових виданнях і друкованих засобах масової інформації. Член вченої ради Спілки буровиків України, член редколегії Нафтового огляду "Термінал", відповідальний секретар Наукового збірника "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження", член Клубу пакувальників України, військовий старшина (підполковник козацтва).

Кроки влади щодо євроінтеграції Ви оцінюєте

Категорія: Опитування, Всього голосів: 137