Соціальна, інформаційна та експертна мережа
випускників Національної академії державного
управління при Президентові України
та її регіональних інститутів

Відбулась експертна зустріч на тему: «Шляхи врегулювання ситуації на Донбасі із застосуванням механізмів «народної дипломатії» та міжнародного миротворчого досвіду, зокрема із залученням громадських організацій».

 

Відео можна подивитись за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=lg_DOG2qZaI

20 квітня 2017 р.у Комунікативному центрі Уряду відбулося обговорення перспектив урегулювання ситуації на Сході України за допомогою «народної дипломатії» та варіантів конструктивного розв’язання інших конфліктів регіонального характеру.

В експертній зустрічі взяли участь: Юрій Лагутов – головний спеціаліст Відділу з питань конфліктного та постконфліктного врегулювання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, член ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"; Сергій Данилов – заступник директора Центру близькосхідних досліджень; Владислава Каневська – віце-президент Національної асоціації медіаторів України, співкоординатор Мережі фасилітаторів діалогів; Ігор Семиволос – координатор коаліції «Українська миротворча школа». Крім того, за допомогою відеозв’язку до обговорення мали можливість приєднатися представники громадських об’єднань з регіонів України.

Учасники обговорення погодилися, що основною метою діяльності з розбудови миру є значне скорочення ризику загострення конфлікту. Деякі види такої діяльності, як, наприклад, роззброєння, демобілізація та розмінування є очевидними. Проте, в залежності від типу конфлікту, заходами з розбудови миру можна вважати адміністративні реформи, будівництво доріг, доступ до освіти тощо. При цьому зміцнення соціальної стійкості громад, підтримка постійного діалогу, інші механізми розбудови миру мають розроблятися та реалізовуватися на державному рівні.  

Важливим кроком такої комплексної розбудови миру в Україні став План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 8.

Такий підхід передбачається, зокрема, і у проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України». Вона охоплює усі основні життєві сфери, що потребують прийняття конструктивних рішень у рамках розбудови миру, а саме: відновлення інфраструктури та ключових соціальних послуг, поновлення верховенства права, підвищення ефективності органів місцевого самоврядування, економічне відновлення.

Діяльність з розбудови миру та подальшого примирення матиме більший успіх завдяки системному та всебічному підходу, який об’єднуватиме як урядові, так і неурядові організації.  

Уже сьогодні заінтересованим експертам було запропоновано розпочати на громадських засадах спільну роботу щодо запровадження постійнодіючого циклу підтримання діалогу з робочою назвою «На допомогу народному дипломату», що включатиме послідовне та регулярно повторюване здійснення таких кроків: дослідження наявних світоглядно-ціннісних орієнтацій у середовищі громад; вироблення дієвих мессиджів для корегування індивідуальних установок в контексті розбудови миру; формування лекторських груп, їх забезпечення опорними конспектами, роздатковими матеріалами; проведення лекторами тематичних зустрічей з аудиторіями потенційних «народних дипломатів» у Донецькій, Луганській та Херсонській областях; налагодження механізму отримання зворотного зв’язку від них з метою постійного удосконалення засобів міжособистісної розбудови миру.

 

QR code

Кроки влади щодо євроінтеграції Ви оцінюєте

Категорія: Опитування, Всього голосів: 136